User Tools

Site Tools


viza

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
viza [2014/06/08 22:08]
transsib [Čína]
viza [2015/11/25 20:12] (current)
Line 47: Line 47:
 Jak na vízum? Je potřeba turistické (typ L) na 30 dní. Dle informací z ambasády jsou dvě možnosti: Jak na vízum? Je potřeba turistické (typ L) na 30 dní. Dle informací z ambasády jsou dvě možnosti:
   * Napsat podrobný itinerář, dodat rezervace hotelů a hlavně vysvětlení naší cesty - proč máme tak zvláštní plán nepřiletět letadlem. Výsledek je nicméně dost nejistý a záleží na aktuálním rozmaru slečny za okýnkem. Běžně dávají bez letenky jen s pozváním od cestovní kanceláře.   * Napsat podrobný itinerář, dodat rezervace hotelů a hlavně vysvětlení naší cesty - proč máme tak zvláštní plán nepřiletět letadlem. Výsledek je nicméně dost nejistý a záleží na aktuálním rozmaru slečny za okýnkem. Běžně dávají bez letenky jen s pozváním od cestovní kanceláře.
-  * Napsat klasický itinerář + rezervace hotelů a zarezervovat letenky na http://​www.pelikan.cz nebo http://​letenky.kralovna.cz/​booking,​ není nutné ​později ​letenky koupit.+  * Napsat klasický itinerář + rezervace hotelů a zarezervovat letenky na http://​www.pelikan.cz nebo http://​letenky.kralovna.cz/​booking,​ není nutné letenky koupit.
  
 V závislosti na volbě je tedy potřeba: V závislosti na volbě je tedy potřeba:
viza.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)