User Tools

Site Tools


jam_pred_cestou

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jam_pred_cestou [2016/02/27 12:02]
transsib created
jam_pred_cestou [2016/02/27 12:05] (current)
transsib
Line 1: Line 1:
 ====== Před cestou ====== ====== Před cestou ======
  
 +Vlastně jsme nestihli téměř nic, krom očkování ale snad ani nic potřeba není. Na letišti jsme se ještě setkali s tvrzením o nutné zpáteční letence, ale stačí u odbavení příslušnou aerolinku přemluvit, že pro nás to neplatí. :-)
 +
 +===== Očkování =====
 +
 +Ty důležitější:​
 +
 +  * Žlutá zimnice
 +  * Břišní tyfus
 +  * Žloutenka
 +
 +A pro jistotu máme i vzteklinu. :-)
jam_pred_cestou.txt · Last modified: 2016/02/27 12:05 by transsib