User Tools

Site Tools


jam_pred_cestou

Před cestou

Vlastně jsme nestihli téměř nic, krom očkování ale snad ani nic potřeba není. Na letišti jsme se ještě setkali s tvrzením o nutné zpáteční letence, ale stačí u odbavení příslušnou aerolinku přemluvit, že pro nás to neplatí. :-)

Očkování

Ty důležitější:

  • Žlutá zimnice
  • Břišní tyfus
  • Žloutenka

A pro jistotu máme i vzteklinu. :-)

jam_pred_cestou.txt · Last modified: 2016/02/27 12:05 by transsib