User Tools

Site Tools


ims_denik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ims_denik [2016/12/25 18:19]
transsib [Myanmar]
ims_denik [2016/12/25 21:03]
transsib
Line 18: Line 18:
   * [[denik:​16_11_01|1. - 8. 11. 2016 - Zapovězené oblasti Barmy]]   * [[denik:​16_11_01|1. - 8. 11. 2016 - Zapovězené oblasti Barmy]]
   * [[denik:​16_11_09|9. - 16. 11. 2016 - Po řece i po kolejích z centrální Barmy až na samotný jih]]   * [[denik:​16_11_09|9. - 16. 11. 2016 - Po řece i po kolejích z centrální Barmy až na samotný jih]]
 +  * [[denik:​16_11_17|17. - 23. 11. 2016 - Yangon, posvátný kámen a proč nejíst kuře na nádraží]]
  
 +===== Srí Lanka =====
 +
 +  * Rozepsáno. :-)
  
  
  
ims_denik.txt · Last modified: 2016/12/25 21:03 by transsib