User Tools

Site Tools


ims_denik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
ims_denik [2016/12/25 18:19]
transsib [Myanmar]
ims_denik [2016/12/25 21:02]
transsib
Line 18: Line 18:
   * [[denik:​16_11_01|1. - 8. 11. 2016 - Zapovězené oblasti Barmy]]   * [[denik:​16_11_01|1. - 8. 11. 2016 - Zapovězené oblasti Barmy]]
   * [[denik:​16_11_09|9. - 16. 11. 2016 - Po řece i po kolejích z centrální Barmy až na samotný jih]]   * [[denik:​16_11_09|9. - 16. 11. 2016 - Po řece i po kolejích z centrální Barmy až na samotný jih]]
 +  * [[denik:​16_11_17|17. - 23. 11. 2016 - Yangon, posvátný kámen a proč nejíst kuře na nádraží]]
  
  
  
  
ims_denik.txt · Last modified: 2016/12/25 21:03 by transsib