User Tools

Site Tools


denik:19_11_27

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
denik:19_11_27 [2019/12/14 16:25]
transsib
denik:19_11_27 [2019/12/14 16:49] (current)
transsib
Line 1: Line 1:
 ====== Na planinu pohřebních hrnců a dál! ====== ====== Na planinu pohřebních hrnců a dál! ======
- 
  
 **27. 11.** Pracovní den. Stanovujeme Luang Prabang jakožto místo pro práci a ve společnosti Beerlao a notebooků trávíme velkou část dne. Na zbytek se za 5000 Kip přepravujeme na druhou stranu Mekongu podívat se na waty (a hlavně na výhled na LP) ležící za malou vesničkou Xieng Men. Večer stíháme i cestu na horu Phou Si a hlavně to nejdůležitější:​ malou jídelní uličku hned vedle night marketu. Náš stánek z minulé návštěvy před 5 lety zůstal zachován, i když dvojnásobně podražil - koncept "naber si do misky cokoliv"​ funguje. **27. 11.** Pracovní den. Stanovujeme Luang Prabang jakožto místo pro práci a ve společnosti Beerlao a notebooků trávíme velkou část dne. Na zbytek se za 5000 Kip přepravujeme na druhou stranu Mekongu podívat se na waty (a hlavně na výhled na LP) ležící za malou vesničkou Xieng Men. Večer stíháme i cestu na horu Phou Si a hlavně to nejdůležitější:​ malou jídelní uličku hned vedle night marketu. Náš stánek z minulé návštěvy před 5 lety zůstal zachován, i když dvojnásobně podražil - koncept "naber si do misky cokoliv"​ funguje.
denik/19_11_27.txt · Last modified: 2019/12/14 16:49 by transsib