User Tools

Site Tools


denik:16_06_23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:16_06_23 [2016/07/04 07:25]
transsib
denik:16_06_23 [2016/07/08 17:50] (current)
transsib
Line 44: Line 44:
 **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.// **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.//
  
-[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]]+[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]] | [[denik:​16_07_01|Z jihu na sever Ekvádoru za pět dní >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_06_23.1467609940.txt.gz · Last modified: 2016/07/04 07:25 by transsib