User Tools

Site Tools


denik:16_06_23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:16_06_23 [2016/07/04 07:23]
transsib
denik:16_06_23 [2016/07/08 17:50] (current)
transsib
Line 38: Line 38:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_29}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_29}}
  
-**30. 6.:** Plán dneška je jasný: přejet do Ekvádoru. Zuzka pilně studovala možné destinace a nakonec výběr padl na malé městečko jménem Zamora, s národním parkem za humny. Žádný přímý spoj tu není, takže pořizujeme autobus do Chiclaya, asi 3 h vzdáleného většího města a z něj po pauze na oběd další 3 h do Piury. Tam dorážíme okolo půl deváté a máme štěstí - ještě v devět vyráží autobus přes ekvádorské hranice, do města Loja, odkud je to do Zamory co by kamenem ​odhodil. Odjezdy jsou trochu komplikované,​ není tu žádné centrální nádraží a autobusy odjíždí od sídel jednotlivých společností,​ které jsou rozmístěné různě po městě. Přesun nakonec stíháme a sice mizerným autobusem, ale jedeme! Ekvádoru vstříc!+**30. 6.:** Plán dneška je jasný: přejet do Ekvádoru. Zuzka pilně studovala možné destinace a nakonec výběr padl na malé městečko jménem Zamora, s národním parkem za humny. Žádný přímý spoj tu není, takže pořizujeme autobus do Chiclaya, asi 3 h vzdáleného většího města a z něj po pauze na oběd další 3 h do Piury. Tam dorážíme okolo půl deváté a máme štěstí - ještě v devět vyráží autobus přes ekvádorské hranice, do města Loja, odkud je to do Zamory co by kamenem ​dohodil. Odjezdy jsou trochu komplikované,​ není tu žádné centrální nádraží a autobusy odjíždí od sídel jednotlivých společností ​(takhle je to překvapivě ve většině míst v Peru, prostě se člověk musí ptát, odkud to tak přibližně jezdí), které jsou rozmístěné různě po městě. Přesun nakonec stíháme a sice mizerným autobusem, ale jedeme! Ekvádoru vstříc!
  
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_30}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_30}}
Line 44: Line 44:
 **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.// **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.//
  
-[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]]+[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]] | [[denik:​16_07_01|Z jihu na sever Ekvádoru za pět dní >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_06_23.1467609825.txt.gz · Last modified: 2016/07/04 07:23 by transsib