User Tools

Site Tools


denik:16_06_23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:16_06_23 [2016/07/04 07:19]
transsib
denik:16_06_23 [2016/07/08 17:50] (current)
transsib
Line 1: Line 1:
 ====== Z Cusca a párty Inti raymi do Ekvádoru ====== ====== Z Cusca a párty Inti raymi do Ekvádoru ======
 +
  
 **23. 2.:** Cestu z Machu Picchu jsme si naplánovali s dostatečnou rezervou, abychom stihli být v Cuscu na pátek 24.června. Ono se v Cuscu něco děje už dobrý týden, ale právě zítra by mělo vše vrcholit. Je totiž slavnost slunovratu Inti raymi, velkolepý incký svátek boha slunce (Inti = bůh slunce), který se poctivě udržuje až dodnes. Již týden chodí městem průvody v maskách a krojích, promenádují se po centrálním náměstí a před (na slavnost postaveným) pódiem čas od čas provedou nacvičený tanec nebo scénku. Pochodující skupinky tvoří zástupci odborů či svazů, různých řemesel, organizací nebo škol. Vidíme tak pochodovat univerzitní ročníky, jejich profesory, ale i třeba policisty nebo zástupce pivovaru Cusceňa. **23. 2.:** Cestu z Machu Picchu jsme si naplánovali s dostatečnou rezervou, abychom stihli být v Cuscu na pátek 24.června. Ono se v Cuscu něco děje už dobrý týden, ale právě zítra by mělo vše vrcholit. Je totiž slavnost slunovratu Inti raymi, velkolepý incký svátek boha slunce (Inti = bůh slunce), který se poctivě udržuje až dodnes. Již týden chodí městem průvody v maskách a krojích, promenádují se po centrálním náměstí a před (na slavnost postaveným) pódiem čas od čas provedou nacvičený tanec nebo scénku. Pochodující skupinky tvoří zástupci odborů či svazů, různých řemesel, organizací nebo škol. Vidíme tak pochodovat univerzitní ročníky, jejich profesory, ale i třeba policisty nebo zástupce pivovaru Cusceňa.
Line 37: Line 38:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_29}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_29}}
  
-**30. 6.:** Plán dneška je jasný: přejet do Ekvádoru. Zuzka pilně studovala možné destinace a nakonec výběr padl na malé městečko jménem Zamora, s národním parkem za humny. Žádný přímý spoj tu není, takže pořizujeme autobus do Chiclaya, asi 3 h vzdáleného většího města a z něj po pauze na oběd další 3 h do Piury. Tam dorážíme okolo půl deváté a máme štěstí - ještě v devět vyráží autobus přes ekvádorské hranice, do města Loja, odkud je to do Zamory co by kamenem ​odhodil. Odjezdy jsou trochu komplikované,​ není tu žádné centrální nádraží a autobusy odjíždí od sídel jednotlivých společností,​ které jsou rozmístěné různě po městě. Přesun nakonec stíháme a sice mizerným autobusem, ale jedeme! Ekvádoru vstříc!+**30. 6.:** Plán dneška je jasný: přejet do Ekvádoru. Zuzka pilně studovala možné destinace a nakonec výběr padl na malé městečko jménem Zamora, s národním parkem za humny. Žádný přímý spoj tu není, takže pořizujeme autobus do Chiclaya, asi 3 h vzdáleného většího města a z něj po pauze na oběd další 3 h do Piury. Tam dorážíme okolo půl deváté a máme štěstí - ještě v devět vyráží autobus přes ekvádorské hranice, do města Loja, odkud je to do Zamory co by kamenem ​dohodil. Odjezdy jsou trochu komplikované,​ není tu žádné centrální nádraží a autobusy odjíždí od sídel jednotlivých společností ​(takhle je to překvapivě ve většině míst v Peru, prostě se člověk musí ptát, odkud to tak přibližně jezdí), které jsou rozmístěné různě po městě. Přesun nakonec stíháme a sice mizerným autobusem, ale jedeme! Ekvádoru vstříc!
  
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_30}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_30}}
Line 43: Line 44:
 **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.// **Pozn. k obědu:** //máme čínu. Sice je v okolí dost místních hospůdek, ale základní nabídka je po většině měst v podstatě stejná. Maso a rýže, často na sucho. Čína je popravdě docela příjemná změna.//
  
-[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]]+[[denik:​16_06_16|<​ Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury]] | [[denik:​16_07_01|Z jihu na sever Ekvádoru za pět dní >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_06_23.1467609575.txt.gz · Last modified: 2016/07/04 07:19 by transsib