User Tools

Site Tools


denik:16_06_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:16_06_10 [2016/06/25 04:51]
transsib
denik:16_06_10 [2016/06/30 05:35] (current)
transsib
Line 26: Line 26:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_12}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_12}}
  
-**13. 6.:** Základní možnosti přechodu do Peru jsou buď autobusem (26BOB, 90Kč) do Puna nebo do vzdálenější Arequipy (100BOB, 350Kč). My chceme do Arequipy, ale takhle jednoduše se nám to nelíbí. Volíme trochu dobrodružnější variantu. Chytáme mikrobus (4BOB, 14kč) k hranicím a vše pěkně pěšky. Průchod celní kontrolou se zde zdá víceméně dobrovolný. Kdybychom nechtěli, nemusíme se ani odbavit v Bolívii, ani nechat přivítat v Peru, cesta je prakticky volná a nikdo si nás nevšímá. Nakonec si říkáme, že nám to za těch pár minut stojí a razítka si přece jen do pasu udělit necháme. Po hranicích musíme jít asi 3km pěšky do nejbližšího města Yunguyo a zde opět mikrobusem, tentokrát již za 8 peruviánských SOL (56kč). Tím se dostáváme do Puna, odkud pokračuje klasický autobus (15 SOL, 105kč) až do Arequipy. Máme štěstí. Lidí je v autobuse jen pět a to na jízdu nestačí. Nuceně tedy přesedáme do plnějšího lehátkového autobusu s komfortními koženými křesly, v takovém pohodlí jsme skoro nesví. Ve výsledku tedy krásná cesta, přes 440km cesty, přibližně 6 hodin v lehátku a za 175 korun. Všichni nás varovali před dražším Peru, ale zatím to jde. :-)+**13. 6.:** Základní možnosti přechodu do Peru jsou buď autobusem (26BOB, 90Kč) do Puna nebo do vzdálenější Arequipy (100BOB, 350Kč). My chceme do Arequipy, ale takhle jednoduše se nám to nelíbí. Volíme trochu dobrodružnější variantu. Chytáme mikrobus (4BOB, 14kč) k hranicím a vše pěkně pěšky. Průchod celní kontrolou se zde zdá být víceméně dobrovolný. Kdybychom nechtěli, nemusíme se ani odbavit v Bolívii, ani nechat přivítat v Peru, cesta je prakticky volná a nikdo si nás nevšímá. Nakonec si říkáme, že nám to za těch pár minut stojí a razítka si přece jen do pasu udělit necháme. Po hranicích musíme jít asi 3km pěšky do nejbližšího města Yunguyo a zde opět mikrobusem, tentokrát již za 8 peruviánských SOL (56kč). Tím se dostáváme do Puna, odkud pokračuje klasický autobus (15 SOL, 105kč) až do Arequipy. Máme štěstí. Lidí je v autobuse jen pět a to na jízdu nestačí. Nuceně tedy přesedáme do plnějšího lehátkového autobusu s komfortními koženými křesly, v takovém pohodlí jsme skoro nesví. Ve výsledku tedy krásná cesta, přes 440km cesty, přibližně 6 hodin v lehátku a za 175 korun. Všichni nás varovali před dražším Peru, ale zatím to jde. :-)
  
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_13}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_13}}
Line 42: Line 42:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_10e}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_10e}}
  
-[[denik:​16_06_02|<​ Z La Pazu po stezce Inků do tropů]]+[[denik:​16_06_02|<​ Z La Pazu po stezce Inků do tropů]] | [[denik:​16_06_16|Salkantay trail komfortně a levně, aneb na Machu Picchu bez agentury >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_06_10.1466823063.txt.gz · Last modified: 2016/06/25 04:51 by transsib