User Tools

Site Tools


denik:16_06_02

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:16_06_02 [2016/06/13 06:48]
transsib
denik:16_06_02 [2016/06/25 04:58]
transsib
Line 17: Line 17:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_03}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_03}}
  
-**4. 6.:** Ráno odpočíváme a nabíráme energii na přípravu treku, musíme nakoupit jídlo a pití na tři dny. Trhy nás dobře zásobují a během odpoledne stíháme i návštěvu muzea koky. Nejde říct, že by šlo zrovna o trhák, podobný zážitek by člověk měl i ze článků na wikipedii, nicméně takhle jsme to měli pohromadě i s obrázky a ochutnávkou navíc. Kokové bonbóny, co tu prodávají,​ jsou fakt síla. ​//(pozn. Zuzky: Anestetický účinek je tak silný, že po vycucání půlky bobnbónu ​ necítí pusu a z koutku jí vytéká jemný pramínek slin ;-))//+**4. 6.:** Ráno odpočíváme a nabíráme energii na přípravu treku, musíme nakoupit jídlo a pití na tři dny. Trhy nás dobře zásobují a během odpoledne stíháme i návštěvu muzea koky. Nejde říct, že by šlo zrovna o trhák, podobný zážitek by člověk měl i ze článků na wikipedii, nicméně takhle jsme to měli pohromadě i s obrázky a ochutnávkou navíc. Kokové bonbóny, co tu prodávají,​ jsou fakt síla.
  
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_05}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_05}}
Line 43: Line 43:
 {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_09}} {{gallery>:​jam:​denik:​16_06_09}}
  
-[[denik:​16_05_27|<​ Letadlem přes blokády v Bolívii]]+[[denik:​16_05_27|<​ Letadlem přes blokády v Bolívii]] | [[denik:​16_06_10|Přes pláže v Copacabaně po prašné cestě do Peru >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_06_02.txt · Last modified: 2016/06/25 04:58 by transsib