User Tools

Site Tools


denik:16_04_26

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
denik:16_04_26 [2016/05/04 06:59]
transsib
denik:16_04_26 [2016/05/21 05:32] (current)
transsib
Line 47: Line 47:
 Přijíždíme do města Salta a jdeme se připravit na další část výletu bez kontaktu z civilizací. Příští dva týdny budeme dobrovolničit v podhůří And, v místě bez signálu a bez elektřiny! :-) Přijíždíme do města Salta a jdeme se připravit na další část výletu bez kontaktu z civilizací. Příští dva týdny budeme dobrovolničit v podhůří And, v místě bez signálu a bez elektřiny! :-)
  
-[[denik:​16_04_10|<​ Farmářem v Chile za 14 dní]]+[[denik:​16_04_10|<​ Farmářem v Chile za 14 dní]] | [[denik:​16_05_02|Do divočiny a hor na severu Argentiny >]]
  
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_04_26.txt · Last modified: 2016/05/21 05:32 by transsib