User Tools

Site Tools


denik:16_03_11

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
denik:16_03_11 [2016/03/17 15:34]
transsib
denik:16_03_11 [2016/03/24 13:31] (current)
transsib
Line 42: Line 42:
 Ushuaia je v oddělené části Argentiiny, která není se zbytkem spojena pevninou. Volí se tedy nejkratší možná cesta, což je přes chilské hranice, přívozem a prašnou cestou přes hory zpět do Argentiny. Ačkoliv vzdálenost už není tak velká (přímo necelých 300km), užíváme si v serpentýnách s autobusem až do pozdního večera a vytoužené těstoviny s kečupem se servírují až okolo jedenácté :-) Ushuaia je v oddělené části Argentiiny, která není se zbytkem spojena pevninou. Volí se tedy nejkratší možná cesta, což je přes chilské hranice, přívozem a prašnou cestou přes hory zpět do Argentiny. Ačkoliv vzdálenost už není tak velká (přímo necelých 300km), užíváme si v serpentýnách s autobusem až do pozdního večera a vytoužené těstoviny s kečupem se servírují až okolo jedenácté :-)
  
-[[denik:​16_03_07| < Buenos Aires a jak na vlak levně]]+[[denik:​16_03_07| < Buenos Aires a jak na vlak levně]] | [[denik:​16_03_17|Ushuaia,​ Konec světa i dravá zvěř útočí >]]
  
 {{fbc>}} {{fbc>}}
denik/16_03_11.txt · Last modified: 2016/03/24 13:31 by transsib