User Tools

Site Tools


denik:15_11_23

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
denik:15_11_23 [2015/12/12 00:31]
transsib created
denik:15_11_23 [2015/12/12 00:32]
transsib
Line 4: Line 4:
  
 V noci pro turisty taxíky na letiště začínají na 200 dirhamech, smlouváním nebyl problém dostat se na 150 a po poctivém smlouvání až na 75, méně prý ani omylem. No stačí odejít dostatečně daleko a i pro 42 se za námi taxikář rozběhl - asi i to šlo ještě o moc lépe. ;-) V noci pro turisty taxíky na letiště začínají na 200 dirhamech, smlouváním nebyl problém dostat se na 150 a po poctivém smlouvání až na 75, méně prý ani omylem. No stačí odejít dostatečně daleko a i pro 42 se za námi taxikář rozběhl - asi i to šlo ještě o moc lépe. ;-)
 +
 +Maroko ahoj a zas brzy!
denik/15_11_23.txt · Last modified: 2016/01/04 10:58 by transsib