User Tools

Site Tools


denik:14_07_30

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
denik:14_07_30 [2014/07/31 17:57]
transsib created
denik:14_07_30 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 1: Line 1:
-**29-30. 7.** Cestujeme přes Kunming do Dalí. Klasicky drobné obtíže při hledání správného autobusu (už opravdu nikdo nemluví anglicky), ale v zásadě v pohodě. Cestu vlakem do Kunmingu na hard seatu přežíváme,​ tentokrát máme sedadla a dostatek jídla i piva. Teď už jen nějakých 4-5 hodin v autobuse a jsme na místě. Jsou tu krásné výhledy na čajové plantáže a trocha sezení nás nemůže rozhodit (snad jen Zuzku, která si právě prolila sedadlo čajem).+**29-30. 7.** Cestujeme přes Kunming do Dalí. Klasicky drobné obtíže při hledání správného autobusu (už opravdu nikdo nemluví anglicky), ale v zásadě v pohodě. Cestu vlakem do Kunmingu na hard seatu přežíváme,​ tentokrát máme sedadla a dostatek jídla i piva. Teď už jen nějakých 4-5 hodin v autobuse a jsme na místě. Jsou tu krásné výhledy na čajové plantáže ​(však jsme taky v okolí města Pu-Erh) ​a trocha sezení nás nemůže rozhodit (snad jen Zuzku, která si právě prolila sedadlo čajem).
  
 {{:​denik:​denik4:​sam_1274.jpg?​200|}} {{:​denik:​denik4:​sam_1274.jpg?​200|}}
denik/14_07_30.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)