User Tools

Site Tools


denik:14_07_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_07_25 [2014/07/30 18:28]
transsib
denik:14_07_25 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 15: Line 15:
  
 --- ---
- 
-**26. 7.** Věrni tradici prázdných památek těsně před zavíračkou dáváme budík na osmou a vstáváme v půl jedenáctý. Vyrážíme opět trochu pozdě, ale dle zkušeností to nemůže uškodit. Tentokrát všechno nečekaně klape, dle znaků (židle, tanečník, krychle) hbitě odhadujeme správný autobus, kupujeme lístky a během chvilky jdeme. I přestup je pohodový a my se okolo druhé vydáváme slézt horu .... Proti nám se valí doslova stovky čínských turistů, což je skvělé znamení. Průvodce doporučuje navštěvovat památky za kuropění, nám se však osvědčil zcela opačný přístup. Nutno poznamenat, že mnohem pohodlnější. Nahoře na hoře je už krásně prázdno a z pagody ... také skvělý rozhled na okolní vrcholky hor. Scházíme opět dolu a ještě stíháme poslední přímý autobus do Chengdu. Okolo desáté (původně osmé) máme sraz se Zuzkou K. a domluvenou večeři a pivo, už se těšíme! 
  
 Pár fotek Chengdu, chrámu Wenshu a bohužel potvrzené fámy o želvách na přívěsku:​ Pár fotek Chengdu, chrámu Wenshu a bohužel potvrzené fámy o želvách na přívěsku:​
denik/14_07_25.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)