User Tools

Site Tools


denik:14_07_19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
denik:14_07_19 [2014/07/23 08:18]
transsib created
denik:14_07_19 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 8: Line 8:
 pár juanů do hostelu (od taxi máme nabídku na 100 juanů, autobus ​ pár juanů do hostelu (od taxi máme nabídku na 100 juanů, autobus ​
 nás stál 2). Po asi čtyřech dnech ve vedru jsme zas u tekoucí ​ nás stál 2). Po asi čtyřech dnech ve vedru jsme zas u tekoucí ​
-horké vody a tak veškerého pohostinství využíváme a začerstva ​+horké vodya tak veškerého pohostinství využíváme a začerstva ​
 vyrážíme odpoledne do Zakázaného Města, po kulinářských ​ vyrážíme odpoledne do Zakázaného Města, po kulinářských ​
 specialitách a na trhy. Až na to vedro, vlhko a smog (mlhu) si  specialitách a na trhy. Až na to vedro, vlhko a smog (mlhu) si 
denik/14_07_19.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)