User Tools

Site Tools


denik:14_07_18

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
denik:14_07_18 [2014/07/22 23:09]
transsib created
denik:14_07_18 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 3: Line 3:
 hodiny uběhly v autobuse jako voda. hodiny uběhly v autobuse jako voda.
  
-Na čínských hranicích ​jsou čekají ostře vyhlížející vojáci, ​+Na čínských hranicích čekají ostře vyhlížející vojáci, ​
 snaží se dělat napjatou atmosféru, ale nakonec i zde vše v  snaží se dělat napjatou atmosféru, ale nakonec i zde vše v 
 pohodě. Celkově za tři hodiny přes hranice. Čas je nadále ​ pohodě. Celkově za tři hodiny přes hranice. Čas je nadále ​
 bohužel pouze orientační,​ plast mých věrných ​ bohužel pouze orientační,​ plast mých věrných ​
-vietnamských hodinek nevydržel hustou atmosféru ​a hodinky ​+vietnamských hodinek nevydržel hustou atmosféru a hodinky ​
 zůstávají jako památka hraniční kontrole. Teď abych v Číně ​ zůstávají jako památka hraniční kontrole. Teď abych v Číně ​
 sháněl nové vietnamské. sháněl nové vietnamské.
denik/14_07_18.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)