User Tools

Site Tools


denik:14_07_16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_07_16 [2014/07/19 12:25]
transsib
denik:14_07_16 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 12: Line 12:
   * Co se týče servisu na palubě (pokud se tam dostanete), supr! ;-)   * Co se týče servisu na palubě (pokud se tam dostanete), supr! ;-)
  
-**Sainshand** - Poté, co se dozvídáme,​ že v podstatě jediný spoj do Sainshandu tvoří vlak dnes v 9:10 ráno, kupujeme lístky a vyrážíme. Záhy se dozvídáme,​ proč cesta okolo 400km trvá neuvěřitelných 11 hodin. Vlak jen málokdy překračuje rychlost 40km/h a často zastavuje - a to i v naprosté pustině, kde veškeré obyvatelstvo dvoří dva cihlové domy, jedna jurta a stádo krav. Cesta také není zrovna rovná, točí se okolo kopců a pravidelně stoupá a klesá. Nutno poznamenat, že proti Transsibu moc příjemná změna. Zelené pláně se postupně mění v poušť a v dálce je čas od času možné zahlédnout i stádo divokých velbloudů. Dorážíme okolo osmé večer a vítá nám malinké hlavní město jižní provincie. Největším zážitkem zde je pár rostoucích stromů díky neustálému zavlažování a krásný památník hrozivé se tyčící nad městem v podobě vysloužilého tanku. Vědomi si bezpečí a vojenské ochrany, stavíme nedaleko stan. Je vedro a perfektní je i noc, fouká, ale zima není. Spíme pod šírákem.+**Sainshand** - Poté, co se dozvídáme,​ že v podstatě jediný spoj do Sainshandu tvoří vlak dnes v 9:10 ráno, kupujeme lístky a vyrážíme. Záhy se dozvídáme,​ proč cesta okolo 400km trvá neuvěřitelných 11 hodin. Vlak jen málokdy překračuje rychlost 40km/h a často zastavuje - a to i v naprosté pustině, kde veškeré obyvatelstvo dvoří dva cihlové domy, jedna jurta a stádo krav. Cesta také není zrovna rovná, točí se okolo kopců a pravidelně stoupá a klesá. Nutno poznamenat, že proti Transsibu moc příjemná změna. Zelené pláně se postupně mění v poušť a v dálce je čas od času možné zahlédnout i stádo divokých velbloudů. Dorážíme okolo osmé večer a vítá nám malinké hlavní město jižní provincie ​Dorongovi. Největším zážitkem zde je pár rostoucích stromů díky neustálému zavlažování a krásný památník hrozivé se tyčící nad městem v podobě vysloužilého tanku. Vědomi si bezpečí a vojenské ochrany, stavíme nedaleko stan. Je vedro a perfektní je i noc, fouká, ale zima není. Spíme pod šírákem.
  
  
denik/14_07_16.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)