User Tools

Site Tools


denik:14_07_13

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_07_13 [2014/07/15 15:43]
transsib
denik:14_07_13 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 1: Line 1:
 **13. 7. Turnaj trenérů** Tak dnes vyrážíme na koně, zatím ​ **13. 7. Turnaj trenérů** Tak dnes vyrážíme na koně, zatím ​
-bohužel jen koukat - bydlíme u Kišíra, který bude odpoledne ​+bohužel jen koukat - bydlíme u Kišíga, který bude odpoledne ​
 zápasit v turnaji wrestlingu. Opět spousta lidí a placek Kužur, Naadam si všichni ​ zápasit v turnaji wrestlingu. Opět spousta lidí a placek Kužur, Naadam si všichni ​
 mongolové zjevně užívají. Sledujeme zápasy i koňské závody a  mongolové zjevně užívají. Sledujeme zápasy i koňské závody a 
 již tradičně pojídáme kozu - po zelenině nebo něčem bez tuku a  již tradičně pojídáme kozu - po zelenině nebo něčem bez tuku a 
 smažení ani stopy. Nakonec alespoň nacházíme kousek melouna. smažení ani stopy. Nakonec alespoň nacházíme kousek melouna.
 +
 +Pozn: poznat jednoho mongola od druhého je někdy problém. Fandíme našemu Kišikovi, nicméně po zápasu omylem gratulujeme jinému - vyznat se v nich je náročné. ;-)
  
 Fotografická dokumentace bude tentokrát o něco  Fotografická dokumentace bude tentokrát o něco 
denik/14_07_13.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)