User Tools

Site Tools


denik:14_07_09

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
denik:14_07_09 [2014/07/10 12:21]
transsib created
denik:14_07_09 [2014/07/10 12:35]
transsib
Line 2: Line 2:
 První etapa Transsibu je u konce a s tím se i loučíme se Zuzkou F.,  První etapa Transsibu je u konce a s tím se i loučíme se Zuzkou F., 
 která s náma projela celé Rusko. Od teď dál bude deník o něco  která s náma projela celé Rusko. Od teď dál bude deník o něco 
-chudší a popisy méně barvitější. Dál pokračujeme ve dvou, +chudší a popisy méně barvitější. ​;-) Dál pokračujeme ve dvou, 
 dělíme se v Irkutsku v nádaražce okolo čtvrté ráno a zatím co  dělíme se v Irkutsku v nádaražce okolo čtvrté ráno a zatím co 
 Zuzka směřuje na letiště na trip do Evropy, my se chystáme na vlak  Zuzka směřuje na letiště na trip do Evropy, my se chystáme na vlak 
-do Ulan-Ude a dál na jih. +do Ulan-Ude a dál na jih. Tak zas v Čechách na pivu!
  
 V Ulan-Ude jsme lehce odpoledne a máme tři hlavní úkoly: ochutnat ​ V Ulan-Ude jsme lehce odpoledne a máme tři hlavní úkoly: ochutnat ​
denik/14_07_09.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)