User Tools

Site Tools


denik:14_07_01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_07_01 [2014/07/02 20:54]
transsib
denik:14_07_01 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 1: Line 1:
 Velmi rychle: od Omsku jsme nic neočekávali a to bylo velmi dobře. Na druhou stranu se zde levně stravuje a to i přímo v centru, hned u Leninova náměstí. Prší. :-) Velmi rychle: od Omsku jsme nic neočekávali a to bylo velmi dobře. Na druhou stranu se zde levně stravuje a to i přímo v centru, hned u Leninova náměstí. Prší. :-)
 +
 +PS: Ačkoliv se to nemusí zdát, na fotkách je centrum města.
  
 {{ :​denik:​dsc_0111.jpg?​200|}} {{ :​denik:​dsc_0111.jpg?​200|}}
denik/14_07_01.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)