User Tools

Site Tools


denik:14_07_01

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
denik:14_07_01 [2014/07/01 14:20]
transsib created
denik:14_07_01 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 1: Line 1:
 Velmi rychle: od Omsku jsme nic neočekávali a to bylo velmi dobře. Na druhou stranu se zde levně stravuje a to i přímo v centru, hned u Leninova náměstí. Prší. :-) Velmi rychle: od Omsku jsme nic neočekávali a to bylo velmi dobře. Na druhou stranu se zde levně stravuje a to i přímo v centru, hned u Leninova náměstí. Prší. :-)
 +
 +PS: Ačkoliv se to nemusí zdát, na fotkách je centrum města.
 +
 +{{ :​denik:​dsc_0111.jpg?​200|}}
 +{{ :​denik:​dsc_0118.jpg?​200|}}
 +{{ :​denik:​dsc_0137.jpg?​200|}}
 +{{ :​denik:​dsc_0140.jpg?​200|}}
 +
 +~~DISCUSSION~~
denik/14_07_01.1404217221.txt.gz · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)