User Tools

Site Tools


denik:14_06_28

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_06_28 [2014/06/30 18:46]
transsib
denik:14_06_28 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 27: Line 27:
  
 Posíláme po něm do opatství upřímné díky, pozdravy a malý příspěvek na provoz a odjíždíme s parádním zážitkem (a naladěnou kytarou!) :) Posíláme po něm do opatství upřímné díky, pozdravy a malý příspěvek na provoz a odjíždíme s parádním zážitkem (a naladěnou kytarou!) :)
 +
 +~~DISCUSSION~~
denik/14_06_28.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)