User Tools

Site Tools


denik:14_06_22

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_06_22 [2014/06/23 10:10]
transsib
denik:14_06_22 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 36: Line 36:
  
 **22. 6. Kafeho poznámky** místo baletu návštěva Novoděvičného chrámu, menší ale skvělý komplex. Víc později, neni čas. **22. 6. Kafeho poznámky** místo baletu návštěva Novoděvičného chrámu, menší ale skvělý komplex. Víc později, neni čas.
 +
 +~~DISCUSSION~~
denik/14_06_22.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)