User Tools

Site Tools


denik:14_06_21

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_06_21 [2014/06/22 09:15]
transsib
denik:14_06_21 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 22: Line 22:
  
 Prší pořádně! Nestihli jsme divadlo a tak aspoň nakupujeme značně levnější Něvskojské pivo a dáme zas vědět! Prší pořádně! Nestihli jsme divadlo a tak aspoň nakupujeme značně levnější Něvskojské pivo a dáme zas vědět!
 +
 +~~DISCUSSION~~
denik/14_06_21.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)