User Tools

Site Tools


denik:14_06_19

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
denik:14_06_19 [2014/06/21 11:50]
transsib
denik:14_06_19 [2015/11/25 20:12] (current)
Line 53: Line 53:
 **19 6. 22:00** V deset večer v bytě všichni spí, řídíme se jejich příkladem a upadáme do hlubokého kómatu na dalších deset hodin. **19 6. 22:00** V deset večer v bytě všichni spí, řídíme se jejich příkladem a upadáme do hlubokého kómatu na dalších deset hodin.
  
 +~~DISCUSSION~~
denik/14_06_19.txt · Last modified: 2015/11/25 20:12 (external edit)